Privacy-beleid

Wie zijn we?

Griet Bosselaers – Seamless
Lange Kroonstraat 40
2530 Boechout
BE 0774.495.213
https://www.grietbosselaers.be

Welke info verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. Als u geen klant bij ons bent en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw browser en computer-type. Op de website kan u een contactformulier invullen. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de gegevens die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw bericht) in combinatie met het tijdstip waarop u dit bericht verstuurde.  Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is Seamless met maatschappelijke zetel gevestigd te Lange Kroonstraat 40, Boechout 2530.  Ons ondernemingsnummer is 0774.495.213. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op seamless.griet@gmail.com of telefonisch via 0494/34.20.91.

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie in het contactformulier deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door dit formulier in te vullen, geeft u ons toestemming om deze info te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

We gebruiken  bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link geklikt wordt) om onze site te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor website bezoekers is dat 5 jaar. De accountgegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie we je gegevens delen

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt door een externe firma. Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.
 

Welke rechten je hebt over je gegevens

De GDPR-wetgeving stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen. Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.